พนักงานดูแลร้านอาหาร (แคชเชียร์) (Code:GA002)
สถานที่ปฏิบัติงาน :Bangkok Office
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.
คุณสมบัติผู้สมัคร
ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาคหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ดูแลร้านอาหาร,แคชเชียร์
มีใจรักงานบริการ,มนุษยสัมพันธ์ดีและบุคลิกดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่ต้องการ:(*)

                        หมายเหตุ (*) คือต้องใส่ข้อมูล
 ชื่อนามสกุล(*)   เลขที่บัตรประชาชน(*)  
อายุ(*)    ปี
 เพศ(*)   ชาย    หญิง
 ที่อยู่(*)  
 โทรศัพท์(*)  
 E-Mail(*)  
# ประวัติการศึกษา #
 ระดับ  สถาบันการศึกษา  สาขาวิชา  วุฒิ / เกรดเฉลี่ย  จบ/พ.ศ
 วิทยาลัย
 ปริญญาตรี
 อื่น ๆ
 # ประวัติการทำงาน #
 อายุงาน(ปี)  สถานที่ทำงาน  ตำแหน่ง  งานที่รับผิดชอบ  เหตุที่ออก
 # ความสามารถด้าน #
 คอมพิวเตอร์
 ภาษา
 # ***** ส่วนนี้เฉพาะผู้สมัครฝ่ายขายเท่านั้น ***** #
 ค้ำประกัน   ได้    ไม่ได้       {โดย}
 พาหนะ   มี    ไม่มี           {คือ}
 ใบขับขี่   มี    ไม่มี    {หมายเลข}